વાલ્વ તપાસો

 • Check Valve X9501

  વાલ્વ X9501 તપાસો

  ચેક વાલ્વ એ એવા વાલ્વનો ઉલ્લેખ કરે છે જેના શરૂઆતના અને બંધ થવાના ભાગો ગોળાકાર ડિસ્ક હોય છે અને તે માધ્યમના પાછળના પ્રવાહને અવરોધિત કરવા માટે ક્રિયાઓ પેદા કરવા માટે તેના પોતાના વજન અને મધ્યમ દબાણ પર આધાર રાખે છે.
  કદ: 1″; 1-1/2″; 2″;
  કોડ: X9501
  વર્ણન: વાલ્વ તપાસો